Privacybeleid

Privacyverklaring Sportmedische Studio Olympia bvba

Dit is de privacyverklaring van: Sportmedische Studio Olympia bvba gevestigd in Nieuwstraat 36 te Vorselaar postcode 2290 met BTW-nummer: BE0448884227. OmniMove is een handelsnaam van Sportmedische Studio Olympia bvba. Voor vragen of contact kun je mailen met [email protected].

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Wat doet Sportmedische Studio Olympia bvba met mijn gegevens?

De campagnes en pagina’s op de website van omnimove.health zijn ontwikkeld door Sportmedische Studio Olympia bvba en hebben als doel jou om op jouw eigen verzoek in contact te brengen met één van onze verschillende activiteiten en coaches. Hoe omnimove.health met jouw gegevens omspringt is te lezen in dit privacybeleid.

Wat doet het bedrijf met mijn gegevens?

Je doet via omnimove.health altijd een informatieaanvraag. Omnimove.health stuurt de door jou achtergelaten persoonsgevens door naar het bedrijf Sportmedische Studio Olympia bvba zodat zij contact met jou kunnen opnemen. Hoe het partnerbedrijf verder exact omspringt met de gegevens is hieronder te lezen. 

  1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over onze lessen en trainingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot je eventuele vraag, naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  2. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom omnimove.health te voorzien.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 3 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  2. Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als je besluit dit te doen (vrijwillig!), dan worden jouw persoonsoonsgegevens gebruikt om het door jouw gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.

De door jou ingevulde gegevens worden direct doorgezet naar het bedrijf waar je de informatie specifiek hebt aangevraagd. Zij zullen vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je op om je te voorzien van de informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt omnimove.health samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].

Contactgegevens Functionaris persoonsgegevens: Stijn Pieters - [email protected]

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.